FőoldalMi az az offshore cég?Vagyonosodási vizsgálatAdóparadicsomainkGyakorlati példákÁrak, költségekIdőpont kérésGY.I.K.
ÉbresztőLegális-e az offshore cég?Mire jó egy offshore cég?Mi at adóoptimalizálás?BankszámlanyitásKész cégeinkAkciónkKapcsolat

 

Túl sok adó fizet? Fél a vagyonosodási vizsgálattól? Védené vagyonát?

Ha kihasználná a nemzetközi adószabályozásban rejlő előnyöket, megoldhatná ezen problémáit, adókiadásai jóval alacsonyabbak lehetnének, és védve lenne egy esetleges vagyonosodási vizsgálatnál!
Jelentős összegeket takaríthatna meg, ha egy kicsit körülnézne, és élne a törvény adta lehetőségeivel!

A megoldás: offshore, (offshore) cégalapítás!

 Offshore cégalapítás Dominika

Dominica offshore cégalapítás, off shore dominikán, off-shore, ofshore cégalapítás Dominica-n, cégek, Dominika offshore, off-shore, off shore, ofshore cég, cégalapítás Dominikán, offshore cégek IBC, off shore Dominica, off-shore cégalapítás Dominican, adóparadicsom, adóparadicsomok, adómentes cég

Offshore cégalapítás Dominika

Dominica offshore cégalapítás, off shore dominikán, off-shore, ofshore cégalapítás Dominica-n, cégek, Dominika offshore, off-shore, off shore, ofshore cég, cégalapítás Dominikán, offshore cégek IBC, off shore Dominica, off-shore cégalapítás Dominican, adóparadicsom, adóparadicsomok, adómentes cég

 

itt megnézheti mit tartalmaz a : Dominika-i cégalapítás csomag

A Dominikai Nemzetközösség (ismertebb nevén Dominika, ami nem azonos a Dominikai Köztársasággal) egy angolul beszélő, korábbi angol kolónia, immár (1978-tól) Alkotmányos Független Demokrácia a kelet-karibi térségben.

A Nemzetközi Gazdasági Társaságokról (IBC-k) szóló törvény 1996-ben lépett hatályba. A Törvény rugalmas jogszabályi hátteret, többféle cégstruktúrákat, és hatékony cégbejegyzési eljárást biztosít. A tulajdonosok személyi adatainak védelmét a Törvény 112. paragrafusa biztosítja.

Dominika az egyik legjobb Offshore üzleti központ, olcsó és gyors a cégalapítás (akár 24 órán belül). A jogrendszer a Brit Szokásjogon, valamint az alkotmányon alapul, ami biztosítja az emberi jogok és szabadság tiszteletben tartását, valamint a nemzet jövőbeni politikai stabilitását.

Fontos információk röviden:

1
A Dominika-i IBC minimum 20 évig teljes adómentességet élvez
2
A Dominika-i IBC 24 órán belül megalapítható.
3
Szükséges székhely fenntartása Dominikán, és egy Dominikán illetékes személy kinevezése bejegyzett képviselőkén, de ezeket a szolgáltatásokat cégünk bizosítja, ez benne van az alap árban.
4
Nincs minimális alaptőke előírás és nincs korlátozás a maximális alaptőkét illetően sem.
5
Megengedett az egy tulajdonos és egy igazgatóval való működés és a kettő lehet ugyanaz a személy is.
6
A tulajdonosok és igazgatók lehetnek bármilyen nemzetiségűek.
7
A részvények kibocsáthatók névértékkel és anélkül is.
8
Lehetnek a részvények névre és bemutatóra szólók is.
9
A cég alapítható névleges igazgatóval és tulajdonossal is a bizalmasság további erősítésére. Ezt a szolgáltatást cégünk biztosítja.
10
A Dominikai IBC-nek nem kell éves közgyűlést tartania.
11
Nincs szükség igazgatósági ülésre.
12
Nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény érvényben más országokkal, így nincs információ közlési kötelezettség más országok adóhatóságai felé!
13
Nincs szükség pénzügyi kimutatások vezetésére és benyújtására.
14
Nincs szükség cégtitkárra.
15
A tulajdonosokra vonatkozó információt a cégjegyzék őrzi, és az nem hozzáférhető a nyilvánosság számára.
16
A részvényesek és igazgatók lehetnek természetes vagy jogi személyek is.
17
A részvények bármely valutában kibocsáthatók.

 

Az IBC Törvény 112. szakasza 25.000 USD összegű bírsággal és két évig terjedo szabadságvesztéssel bünteti a Dominikai IBC-re vonatkozó információk közzétételét, beleértve a könyvvizsgálókat és felszámolókat is, kivéve, ha azt bíróság rendelte el és kizárólag akkor, ha az bűncselekményhez kapcsolódik.

A tulajdonosokra vonatkozó információt a cégjegyzék őrzi, és az nem hozzáférhető a nyilvánosság számára.

Névleges tulajdonosi szolgáltatást is biztosítunk, a titoktartás és bizalmasság további erősítésére.

A Dominikai IBC számára tilos:

  • Üzleti tevékenységet folytatni Dominikai illetékességű személyekkel
  • Ingatlan tulajdonnal rendelkezni Dominikán
  • Banki, alapkezelői, biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységet folytatni, kivéve, ha a megfelelő engedélyek rendelkezésre állnak
  • Cég menedzsment vagy székhely szolgáltatást biztosítani egy másik Dominikai IBC-nek

A Dominikai IBC számára lehetséges:

  • A szakmai kapcsolattartás helyi ügyvédekkel, könyvelőkkel, befektetési tanácsadókkal, stb.
  • Közgyűlést és igazgatósági ülést tartani Dominikán
  • Tengeri járműveket tulajdonolni és kezelni

A Dominikai IBC nevének a korlátolt felelősségre utaló szóval, kifejezéssel, vagy rövidítéssel kell végzodnie, pl. Limited, Ltd., Corporation, Corp.

Bővebben:

A leírásokban a következo kifejezések ugyanazt jelentik: "Dominica International Business Company", "Dominica IBC", "Dominican IBC", "Dominica Offshore Company", "Dominican Offshore Company", "Dominica Offshore Corporation", "Dominican Offshore Corporation", "Dominica International Business Corporation", "Dominican International Business Corporation".

Bejegyzés

A Dominikai IBC minimum húsz évre fel van mentve minden adó alól. A vállalatot a kitöltött nyomtatványok benyújtását követo 24 órán belül bejegyeznek. A dokumentumok készhezvétele a célállomástól függ. A FedEx kézbesítési ideje az USA-ba egy munkanap, Angliába 2 munkanap, Magyarországra 4 munkanap.

Az alapítási dokumentumokat angol nyelven kell elkészíteni, vagy szakfordíttatni kell angolra. A nemzeti cégregizsterben iktatják az alapítási határozatot és a hitelesítéseket

Számtalan – már regisztrált – cégnévbol lehet választani.

A cég nevének valamilyen korlátolt felelosségre utaló kifejezéssel kell végzodnie.

A cégnek rendelkeznie kell dominikai székhellyel illetve fenn kell tartani egy dominikai megbízott ügynököt. Ezeket szolgáltatásként irodánk biztosítja Önnek. A dokumentumok nemzetközi hitelesítését szintén irodánk szolgáltatja.

A szükséges iratok cégregiszterben történo elhelyeztetését biztosítjuk.

Vállalati struktúrák

A Dominikai IBC rugalmasan alakítható szerkezettel alapítható.

A minimum részvénytoke 100 USD.

A részvénytoke összege nincs maximálva és nem befolyásolja az alapítási illetve fenntartási díjakat..

Egy igazgató kijelölése elégséges.

Egy részvényes és egy igazagató elégséges, de korlátlan számú megjelölheto illetve kinevezheto.

Az igazgatónak nem kötelezo részvényesnek lennie.

Az igazgatók és a részvényesek lehetnek természetes személyek vagy szervezetek is.

Az igazgatók és a részvényesek bármely ország bármilyen nemzetiségu állampolgáárai lehetnek.

A részvények lehetnek névértékkel bírók vagy névérték nélküliek is.

A részvények lehetnek névre- vagy bemutatóra szólóak.

Engedélyezezettek a névleges szolgáltatások, irodánk biztosítja ezeket.

Nincs szükség titkár kijelölésére.

Személyes adatok védelme

Az IBC-t szabályozó törvény 112 fajta jogesetet említ, amelyeket szabálytalannak vagy buncselekménynek hív. Ezek a nemzetközi jogszabályokban megszokottakkal azonosak. A jogszabály megsértéséért 25.000 USD bírság szabható ki az igazgatóra vagy a könyvvizsgálóra. Minden buncselekményre utaló gyanút kötelezo felfedni a helyi hatóságoknak. A jogszabály nagyon lojális minden üzletszeru gazdasági tevékenységet végzovel és a legkisebb mértékben sem elnézo a buncselekményekkel szemben.

A valós haszonélvezo személye nyilván van tartva a cégregiszterben, de nem nyilvános adat. A névleges szolgáltatások igénybevételével a teljes anonimitás elérheto.

Részvények

A részvények kibocsáthatóak névértékkel vagy névérték nélkül, névre szólóan vagy bemutatóra szólóan, szavazati jogot biztosító vagy nem biztosító, törzsrészvény vagy egyéb formátumokban.

A részvények értéke kifejezheto pénzben vagy bármely más értékviseloben.

A részvények bármely pénznemben meghatározhatóak.

Részvényesek, igazgatók, tisztségviselok

A minimum eloírás egy igazgató és egy részvényes, aki lehet ugyanaz a szeméyl.

Névleges szolgáltatások igénybevehetoek, irodánk nyújtja Önnek ezt a szolgáltatást.

Törvényes igény titkárra vagy más tizstségviselore nincs. Amennyiben mégis kijelölnek ilyet, az lehet igazgató és részvényes is egyben.

A részvényesek és az igazgatók bármely ország bármilyen nemzetiségu állampolgárai lehetnek.

A részvényesek és az igazagtók lehetnek természetes személyek vagy vállalati entitások.

Közgyulések

Nincs eloírás alapítási vagy egyéb közgyulés tartásásra. Ha mégis tartanak közgyulést, annak bármelyik országban lehet a helyszíne illetve megtartható elektronikus adatközlo eszköz igénybevételével is.

Igazagatói közgyulésre nincs eloírás.

Amennyiben bármilyen közgyulést tartanak ott az igazagtókat és a részvényeseket meghatalmazottak teljes joggal képviselhetik.

Adók és díjak

A jogszabály minimum 20 évre teljes adómentességet biztsít az alapítás napjától.

A fenntartási díj az alapításkor fizetendo és innen számított minden 12. hónapban.

Az országnak nincs kettos adóztatást elkerülo- vagy adóadat kiadási egyezménye.

Könyvelés és mérleg

Nincs eloírás könyvelésre vagy más nyilvántartásra.

Nincs eloírás könyvvizsgálatra.

A cégregisztráló irodában letétbe kell helyezni a társaság alapító okiratait

Az igazgatók adatai a cégregiszterben letétbe kell helyezni. Ez nem elérheto a nyilvánosság számára.

IBC korlátozások és mentességek

Egy dominikai offshore cég korlátozásai:

Nem lehet üzleti kapcsolata rezidens dominikaival.

Nem szerezhet vagyont Dominikán.

Nem végezhet banki vagy biztosítási tevékenységet még engedély birtokában sem.

Nem nyújthat vállalatalapítás szolgáltatást vagy bármilyen ügynöki szolgáltatást Dominikán.

Dominikai IBC jogai:

Folyamatos kapcsolatot tarthat dominikai könyvelokkel, ügyvédekkel, befektetési tanácsadókkal..

Közgyuléseket tarthat Dominikán.

Tengeri jármuveket birtokolhat és vezethet.

A cég nevének valamilyen korlátolt felelosségre utaló jelzéssel kell végzodnie. Például: "Limited", "Ltd.", "Corporation", "Corp.", "Société Anonyme", "S.A.".

A cég neve nem tartalmaz hat semmilyen államra vagy államhoz való tartozásra való utalást. Például: "Government", "Govt", "National", "Royal", "Republic", "Commonwealth", "Dominica".

A cég neve csak külön engedéllyel tartalmazhatja a következo kifejezéseket: Bank, Assurance, Building Society, Chamber of Commerce, Foundation, Trust.

A cégalapításhoz nem szükséges Dominikára utazni. Irodánk minden szükséges teendot elintéz Ön helyett.


Főoldal | Mi az az offshore cég? | Vagyonosodási vizsgálat | Adóparadicsomaink | Gyakorlati példák | Árak, költségek | Időpont kérés | Ingatlanbefektetések | GY.I.K.

Ébresztő | Legális-e az offshore cég? | Mire jó egy offshore cég? | Mi az adóoptimalizálás? | Extra ajánlatok | Bankszámlanyitás | Kész cégeink | Akciónk | Kapcsolat

Copyright © 2008 P. G. T. Inc. Minden jog fenntartva.


Adóparadicsomaink:
Anglia, United Kingdom UK | Belize | BVI, Brit Virgin Island | Ciprus (EU adószámmal) | Delaware (USA) | Dominica | Florida (USA) | Gibraltar | New York (USA) | Nevada (USA) | Szingapur | Oregon (USA) | Panama | Seychelles | SVG Saint Vincent Grenadines | Washington (USA) | Wyoming (USA)

Ezt a lapot a következő kulcsszavakkal találhatja meg a Google segítségével: Dominica offshore cégalapítás, off shore domikikán, off-shore, ofshore cégalapítás Dominica-n, cégek, Dominika offshore, off-shore, off shore Dominica, ofshore cég, cégalapítás Dominikán, offshore cégek IBC, off shore Dominica, off-shore cégalapítás Dominican, managed forex account, adóparadicsom, adóparadicsomok, adómentes cég alapítása, offshore cégalapítás, offshore cégalapításMagyar Honlap LinkekWYW Globál DirectoryHun-Web LinkekGoogle Google Kisvállalkozás. lap. hu