FőoldalMi az az offshore cég?Vagyonosodási vizsgálatAdóparadicsomainkGyakorlati példákÁrak, költségekIdőpont kérésGY.I.K.
ÉbresztőLegális-e az offshore cég?Mire jó egy offshore cég?Mi at adóoptimalizálás?BankszámlanyitásKész cégeinkAkciónkKapcsolat


Túl sok adó fizet? Fél a vagyonosodási vizsgálattól? Védené vagyonát?

Ha kihasználná a nemzetközi adószabályozásban rejlő előnyöket, megoldhatná ezen problémáit, adókiadásai jóval alacsonyabbak lehetnének, és védve lenne egy esetleges vagyonosodási vizsgálatnál!

Jelentős összegeket takaríthatna meg, ha egy kicsit körülnézne, és élne a törvény adta lehetőségeivel!

A megoldás: offshore, (offshore) cégalapítás!

 Offshore cégalapítás Gibraltár

Gibraltar -i offshore cég, Gibraltár off shore, off-shore cégalapítás Gibraltar , Gibraltár-ioffshore cég, off shore cég Gibraltár , off-shore cégalapítás, Gibraltar offshore cégek IBC, off shore Gibraltár , off-shore cégalapítás Gibraltar adóparadicsomok, adómentes cég alapítása

Offshore cégalapítás Gibraltár

 

itt megnézheti mit tartalmaz a : Gibraltár cégalapítás csomag


A gibraltári offshore cégalapítás előnyei :

Vállalkozóbarát jogi szabályozás
EU tagság
Kiváló infrastruktúra
Kiváló banki lehetőségek
Nincs kettõs adózás
A hivatalos nyelv az angol
Alacsony éves díjak
Adómentesség

Az Európai Unióban történõ adóoptimalizálás esetében az egyik legoptomálisabb megoldás a gibraltári offshore cégalapítás. Gibraltár az Európai Unió tagja, 1973-ban csatlakozott az Egyesült Királysággal együtt. Gibraltárt azonban felmentették a közös vámtarifák alkalmazása alól, sõt az országban eladott termékekre és szolgáltatásokra az ÁFA szabályok sem érvényesek. Ezzel szemben a törvénykezés, a kereskedelem, a banki szolgáltatások, a biztosítás és a beruházások védelme mindenben megfelel a legszigorúbb európai normáknak.

Gibraltár nem egy távoli, eldugott sziget. Földrajzilag is fontos, stratégiai szerepet tölt be Európában, de tagja az EU-nak is. A Gibraltárban mûködõ jogi és gazdasági szabályozó rendszer elismertségét mi sem jelzi jobban, mint hogy az offshore területek összehasonlításánál gyakran ezt tekintik alapvetõ mércének.

Ennek létrejöttében jelentõs szerepet játszott az ország politikai stabilitása, valamint az angol törvények és bírói gyakorlat alkalmazása. A pénzügyi szolgáltatások szigorú ellenõrzése és a befektetõk védelme érdekében 1991-ben hívták életre a Pénzügyi Szervezetek Bizottságát (Financial Services Commission), melynek következetes felügyeleti munkája révén tovább erõsödött a nemzetközi pénzügyi körök Gibraltár ról, mint megbízható és transzparens offshore központról kialakult képe.

A világ minden magára valamit adó bankja mûködtet fiókot Gibraltár ban, ezek végeznek belföldi és offshore tevékenységet egyaránt. Minden fontosabb devizában nyithatóak számlák, az offshore számlák kamatai nem adóznak. A banki titoktartást törvény garantálja.

Gibraltár ban a bizalmas adatok kezelését rendkívül szigorúan szabályozzák, a bejegyzett cégek tulajdonosainak nevét soha nem hozzák nyilvánosságra. A gibraltár -i jog alapján a cégtulajdonosok személyazonosságának felfedése tilos a cég vagy annak vezetése számára is. Mindazonáltal a gibraltár i Legfelsõbb Bíróság hozhat olyan határozatot, amely szerint valamely bûnügyben érintettnek bizonyuló cég tulajdonosainak nevét közlik a nyilvánossággal.

Gibraltár tagja az Európai Uniónak, ezért a gibraltár-i pénzügyi szabályozás teljesíteni köteles az EU Vállalati Számlavezetéssel kapcsolatos 4. és 7. számú direktíváit. (Többek között ezen szabályok érvényesítése teszi lehetõvé, hogy Gibraltár nemzetközileg elfogadott offshore központtá váljon, és még véletlenül se keverjék össze egyéb, pénzügyi manipulációkkal vagy feketegazdasággal kapcsolatba hozott adóparadicsomokkal.)


Mivel Gibraltár egyetlen kettős adózást elkerülő egyezményt sem kötött, ezért egyetlen ország pénzügyi hatósága számára sem köteles bejegyzett cégeivel kapcsolatos pénzügyi információkat kiszolgáltatni.  

Névleges tulajdonosi és igazgatói szolgáltatást biztosítunk, így az Ön nevének nem kell megjelennie az alapító okiratokon, és nem kell Gibraltárra utaznia a cég megalapításához.

Fontos információk röviden:

1
Szükség van székhely fenntartására Gibraltáron, és egy bejegyzett képviselőre, de ezt a szolgáltatást cégünk biztosítja. Ez benne van az alap csomagban.
2
Nincs minimum jóváhagyott részvénytőke meghatározva, a standard 2.000 angol font, de bármilyen valuta lehet, de nem kell befizetni sem alapításkor, sem később.
3
Nincs maximum korlát az alaptőkére nézve. A meghatározott alaptőke után be kell fizetni 0,5% tőke illetéket az állam felé.
4
Egy igazgatóval is megalapítható a cég
5
Az igazgató lehet természetes és jogi személy is.
6
A részvényesek minimum száma 1.
7
A részvénykönyv nyilvános, ezért általában névleges részvényeseket használnak, szükség esetén ezt a szolgáltatást is tudjuk biztosítani.
8
A részvényesek és igazgatók bármilyen nemzetiségűek vagy illetékességűek lehetnek, akár jogi személyek is? (Gibraltár-i illetőségű nem lehet! )
9
Az igazgatók állami nyilvántartásba kerülnek, ezért szoktak a névleges igazgatókat alkalmazni.
10
Évente közgyűlést kell tartani, bárhol a világon.
11
Az offshore társaságok nem Gibraltárról származó és nem Gibraltárra kifizetett jövedelme adómentes.
12
A Gibraltári bankban vezetett pénzeszközök nem adómentesek, ezért ajánlatos a folyószámlát Gibraltáron kívül vezetni.
13
Az alapításkor a jóváhagyott jegyzett tőke után 0,5%-os díj fizetendő.
14
Az Éves Állami Adó összege 200 GBP
15
Évente 30 GBP fizetendő a cégnyilvántartásnak az éves beszámolók díjaként.
16
A beszámolási kötelezettség minimális.
17
Előírás az éves számviteli nyilvántartások benyújtása.
18
A gibraltári offshore cég megalapítása 7 napon belül lebonyolítható.
19
Nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény érvényben más országokkal, így nincs információ közlési kötelezettség más országok adóhatóságai felé.
20
A cégtulajdonosok nem lehetnek gibraltár-i illetőségűek.
21
A cég ügyvezetője nem lehet gibraltár-i illetőségű
22
A cég nem folytathat gazdasági tevékenységet Gibraltárban adómentesen.
23
A cég nem utalhat át bevételt a Gibraltárban vezetett számlájára adómentesen.
24
Kivétel nélkül minden vállalkozás köteles közzétenni pénzügyi kimutatásait a Cégjegyzékben
25
Alaptőke bármilyen lehet? USD, GBP, EUR

 

Nem előírás a valós tulajdonos kilétének felfedése, és a titoktartást jogszabályok garantálják.  A titoktartást Gibraltáron nagyon szigorúan veszik. Kizárólag a Legfelsőbb Bíróság által elrendelten, olyan gyanú esetén, hogy a társaság súlyos buncselekményekben vesz részt kerülhet sor a valós tulajdonos nevének felfedésére.

Eloírás az éves számviteli nyilvántartások benyújtása az alábbiak szerint:

 • A kis cégeknek csak rövidített mérleget kell benyújtaniuk. (ebben természetesen tudunk segíteni) Ebben az esetben nincs szükség eredménykimutatás vagy könyvvizsgálói jelentés készítésére.
 • A kis céggé nyilvánításhoz az alábbi feltételek közül legalább kettonek meg kell felelni:
   • A nettó árbevétel nem haladhatja meg a 4,8 millió GBP-t
   • A mérlegfoösszeg nem haladhatja meg a 2,4 millió GBP-t
   • Az alkalmazottak átlagos száma nem haladhatja meg az 50 fot egy éven belül
 • A közepes társaságoknak eredménykimutatást, mérleget és könyvvizsgálati jelentést kell benyújtaniuk, ugyanakkor az eredménykimutatás lehet rövidített (korlátozott részletezettség)
 • A közepes társasággá nyilvánításhoz az alábbiak közül legalább két kritériumnak kell megfelelni:
   • A nettó árbevétel nem haladhatja meg a 19.2 millió GBP-t
   • A mérlegfoösszeg nem haladhatja meg a 9,6 millió GBP-t
   • Az alkalmazottak átlagos száma nem haladhatja meg az évi 250 fot.
 • A nagy cégeknek eredménykimutatást, mérleget és könyvvizsgálói jelentést kell benyújtaniuk. A számviteli nyilvántartások nem nyilvánosak.
 • Állami részvénykönyv vezetés. Névleges részvényesek alkalmazásával biztosítható a valódi tulajdonosok kilétének védelme
 • Az offshore cégnek székhellyel kell rendelkeznie Gibraltáron, és itt kell tartani a társaság kötelezo számviteli nyilvántartásait.

Az adómentes státusz alapfeltételei:

1. A cégtulajdonosok nem lehetnek gibraltári illetoséguek
2. A cég ügyvezetoje nem lehet gibraltári illetoségu
3. A cég nem folytathat gazdasági tevékenységet Gibraltárban
4. A cég nem utal át bevételt a Gibraltárban vezetett számlájára


Egyszerusített beszámolási kötelezettség van

Minel Gibraltár tagja az Európai Uniónak, ezért a gibraltári pénzügyi szabályozás teljesíteni köteles az EU Vállalati Számlavezetéssel kapcsolatos 4. és 7. számú direktíváit. (Többek között ezen szabályok érvényesítése teszi lehetové, hogy Gibraltár nemzetközileg elfogadott offshore központtá váljon) Kivétel nélkül minden vállalkozás köteles közzétenni pénzügyi kimutatásait a Cégjegyzékben, de ez nem jelenti az adózási kötelezettséget is.


Adó Nincs
Alaptoke Bármilyen, általában GBP, USD, EUR
Min. alaptoke 2000 GBP
Bejegyzés 7 nap
Ügyvezeto kötelezo
Helyi ügyvezeto nem szükséges
Bejegyzett titkár kötelezo (mi biztosítjuk)
Legalább egy Ügyvezeto szükséges
Legalább egy Tulajdonos szükséges
Nyilvános bejegyzés kötelezo
Nem kötelezo a könyvvizsgálat
Kettos adózás Nincs
Információ átadás Nincs


A Gibraltári Ltd.-k mentesülnek mindenfajta adófizetés alól. Mindössze az éves fenntartásti díjat kell fizetni, ami tartalmaz minden költséget.

2001-tol kezdodoen egyszerusített mérlegbeszámolót kell benyújtani, azonban ezt nem kell könyvvizsgálóval ellen jegyeztetni.


Gibraltár legfobb vonzereje éppen az, hogy a cégek muködését nem kell máshova kiszervezni, hiszen a megfelelo eloírások betartásával Gibraltáron belül is adómentesen tevékenykedhetnek.


A Gibraltárban bejegyzett cégek tulajdonosainak száma 1 és 50 között változhat, nemzetiségükkel vagy lakhelyükkel kapcsolatban semmilyen megkötés nincs.


Lehetőség van megbízott részvénytulajdonos-t is alkamazni. Ez a valódi tulajdonos személyi adatainak diszkrét kezelését biztosítja.

Ebben az esetben formailag ez a megbízott részvénytulajdonos lesz a vállalat tulajdonosa, de ez csak papíron van így, hiszen gyakorlatilag az eredeti tulajdonosok irányítják a vállalatukat.

A megbízott részvénytulajdonos cég aláír egy letéti nyilatkozatot, amely hitelesen bizonyítja, hogy a megalapított vállalat az eredeti tulajdonosok jogos tulajdona és a megtermelt bevétel és profit az eredeti tulajdonosokat illeti. (Mivel ez a nyilatkozat magánokirat, így nem jelenik meg a Cégbíróság nyilvántartásában. Pontosan így érheto el a személyes adatok teljes védelme.)

Ezután már csak ennek a megbízott részvénytulajdonosnak a neve lesz fellelheto a Cégjegyzékben..

Az eredeti tulajdonosok tulajdonjogának védelmében a megbízott részvénytulajdonos elore aláír egy dátum nélküli Üzletrész Adásvételi Szerzodést, amelynek alapján az eredeti tulajdonosnak adja el az átmenetileg nevén lévo üzletrészt. Amennyiben az eredeti tulajdonos nem kívánja tovább a megbízott részvényes bevonását, úgy o is aláírja a szerzodést, majd a megfelelo dátummal benyújtjuk azt a Cégbíróságnak. A megbízott részvényes szerepe ezzel az egyszeru módszerrel megszunik, és az eredeti tulajdonos újra birtokba kerül.


Az általunk alapított Gibraltári Ltd-t nem érinti az ÁFA, Tokejövedelem adó, Ajándékozási adó, Örökösödési adó, Vagyonadó. Nem alanya egyk adónemnek sem!

A gibraltári vállalati jog alapvetoen két pilléren nyugszik: az egyik azokat a vállalatokkal kapcsolatos jogszabályokat tartalmazza, amelyek az 1929-ben elfogadott angol gazdasági társaságokról szóló törvényben találhatóak; a második tartalmazza a speciálisan Gibraltárra vonatkozó, elsosorban adózással kapcsolatos jogszabályokat, azokat a jogszabályokat, amelyek megteremtik az offshore státuszú cégek létalapját és biztosítják azokat a kedvezo lehetoségeket, melyeket figyelembe véve termék portfóliónkat kialakítottuk.

Adómentességet élvezo, képviselettel rendelkezo vállalkozások Gibraltárban

Ezek a vállalkozások nem adóznak Gibraltárban, általában külföldi állampolgárok használják az adókedvezmények kihasználására. Megalakuláskor kiváltják az adómentességet igazoló bizonyítványt. Ezt az offshore vállalkozási lehetoséget széles körben használják az alábbiakra:

 • banki pénzeszközök és befektetések nyilvántartására (a toke és kamatjövedelem ugyanis adómentes) ;
 • hajó és ingatlan tulajdonjog bejegyzésre;
 • szállítmányozás lebonyolítására;
 • szolgáltatások adómentes kiszámlázására ;
 • egyéb országokban befizetendo adók minimalizálására
 • illetve holdingon belüli cégek közötti hitelezésre.

Főoldal | Mi az az offshore cég? | Vagyonosodási vizsgálat | Adóparadicsomaink | Gyakorlati példák | Árak, költségek | Időpont kérés | Ingatlanbefektetések | GY.I.K.

Ébresztő | Legális-e az offshore cég? | Mire jó egy offshore cég? | Mi az adóoptimalizálás? | Extra ajánlatok | Bankszámlanyitás | Kész cégeink | Akciónk | Kapcsolat

Copyright © 2008 P. G. T. Inc. Minden jog fenntartva.


Adóparadicsomaink:
Anglia, United Kingdom UK | Belize | BVI, Brit Virgin Island | Ciprus (EU adószámmal) | Delaware (USA) | Dominica | Florida (USA) | Gibraltar | New York (USA) | Nevada (USA) | Szingapur | Oregon (USA) | Panama | Seychelles | SVG Saint Vincent Grenadines | Washington (USA) | Wyoming (USA)

Ezt a lapot a következő kulcsszavakkal találhatja meg a Google segítségével: Belize-i offshore cég, belize off shore, off-shore cégalapítás Belize, Belize-i offshore cég, belize off shore, off-shore cégalapítás Belize, belize-i offshore cég, off shore cég belize , off-shore cégalapítás, belize offshore cégek IBC, off shore belize, off-shore cégalapítás belize-n, adóparadicsomok, managed forex account, adómentes cég alapítása, offshore cégalapítás, offshore cégalapításMagyar Honlap LinkekWYW Globál DirectoryHun-Web LinkekGoogle Google Kisvállalkozás. lap. hu