FőoldalMi az az offshore cég?Vagyonosodási vizsgálatAdóparadicsomainkGyakorlati példákÁrak, költségekIdőpont kérésGY.I.K.
ÉbresztőLegális-e az offshore cég?Mire jó egy offshore cég?Mi at adóoptimalizálás?BankszámlanyitásKész cégeinkAkciónkKapcsolat

 

Túl sok adó fizet? Fél a vagyonosodási vizsgálattól? Védené vagyonát?

Ha kihasználná a nemzetközi adószabályozásban rejlő előnyöket, megoldhatná ezen problémáit, adókiadásai jóval alacsonyabbak lehetnének, és védve lenne egy esetleges vagyonosodási vizsgálatnál!
Jelentős összegeket takaríthatna meg, ha egy kicsit körülnézne, és élne a törvény adta lehetőségeivel!

A megoldás: offshore, (offshore) cégalapítás!

 Offshore cégalapítás Seychelles
Seychelles offshore cégek IBC, off shore Seychelles, off-shore cégalapítás Seychelles szigeteken, adóparadicsom, adómentes cég alapítása

Offshore cégalapítás Seychelles

Seychelles offshore cégek IBC, off shore Seychelles, off-shore cégalapítás Seychelles szigeteken, adóparadicsom, adómentes cég alapítása

 

itt megnézheti mit tartalmaz a : Seychelles cégalapítás csomag

Ez a 158 szigetből álló csoport 1976-ban vált független köztársasággá akkor a Brit Nemzetközösség tagjaként, mára azonban teljesen független állam. Politikai stabilitása kiváló.

Az ország gazdaságának egyik legdinamikusabban fejlődő szektora az offshore szektor. Az offshore cégek bejegyzését és működtetését az 1994. évi Nemzetközi Gazdasági Társaságokról szóló törvény szabályozza. Az offshore táraságok átfogó elnevezése az IBC azaz International Business Company.

A seychellesi offshore szabályozást a brit virgin-szigeteki gyakorlat alapján építették fel, ezáltal az egyik legrugalmasabb offshore környezetet sikerült megalkotniuk.

A Seychelles szigetek jogrendszere az angol esetjogon, valamint a francia polgári jogon alapul.

Fontos információk röviden:

1
A megalakulás napjától kezdődően a törvény teljes adómentességet biztosít az Seychelles-i IBC-k számára
2
Nincs minimális alaptőke előírás vagy korlátozás a maximális alaptőkét illetően.
3
Elegendő egy igazgató is.
4
Lehetséges az egy tulajdonos és egy igazgatóval való muködés is. A kettő lehet ugyanaz a személy.
5
Az igazgatónak nem kell egyben tulajdonosnak is lennie.
6
A tulajdonosok és igazgatók lehetnek bármilyen nemzetiségűek, semmilyen korlátozás nincs!
7
A részvények névértékkel és anélkül is kibocsáthatók.
8
A részvények csak névre szólók lehetnek, bemutatóra szóló részvényekre már nincs lehetőség.
9

A Seychelles szigeteki IBC megalapításához elegendő egyetlen részvényes és egy igazgató ám ezek neve megjelenik a nyilvános nyilvántartásokban, emiatt névleges személyek kinevezését ajánlják, a tulajdonosok kilétének titokban tartásához.
10
A részvények bármely valutában kibocsáthatók.
11
Kötelező titkár vagy más tisztségviselő alkalmazása.
12
A részvényesek és igazgatók lehetnek természetes vagy jogi személyek is.
13
A Seychelles IBC-nek kell éves közgyulést tartania.
14
Szükség van igazgatósági ülésre.
15
Nincs kettős adóztatást kizáró egyezmény érvényben más országokkal, így nincs információ közlési kötelezettség más országok adóhatóságai felé.
16
Nincs szükség pénzügyi kimutatások vezetésére és benyújtására.
17
A Seychelles szigeteki IBC-nek a Seychelles szigeteken székhellyel kell rendelkeznie, megfelelő címmel, amit cégük biztosít.

 

A Seychelles köztársaságban bejegyzett Seychelles szigeteki IBC nem folytathat:

 • üzleti tevékenységet Seychelles illetékességu személyekkel
 • nem tulajdonolhat Seychelles szigeteki ingatlant
 • kizárólag megfelelo engedély birtokában folytathat banki, alapkezeloi, biztosítási és viszont biztosítási tevékenységet
 • nem végezhet cég menedzsment vagy székhely szolgáltatást más Seychelles szigeteki IBC részére

Seychelles szigeteki IBC jogosult:

 • Szakmai kapcsolatot fenntartani helyi ügyvédekkel, könyvelokkel, befektetési tanácsadókkal, stb.
 • Részvényesi, igazgatósági üléseket tartani a Seychelles szigeteken
 • Részvényeket tulajdonolni más Seychelles szigeteki társaságban, az IBC törvény, vagy az 1942. évi Cégtörvény alapján
 • Állami vagy nemzeti banki értékpapírokat tulajdonolni
 • A Seychelles szigeteken bejegyzett hajót tulajdonolni
 • Részvényeit Seychelles szigeteki illetékességu személy tulajdonolhatja.Néhány dolog, amihez különösen ajánlott:

 • nemzetközi kereskedelem
 • szabadalom, védjegy, franchise jog birtoklása
 • ingatlantulajdonlás
 • repülőgép, yacht regisztráció
 • Tőzsdei befektetések...

Bővebben:

Jogrendszer

A Seychelles szigeteki jogrendszer az Angol szokásjog és a Francia polgári jog mintájára készült.

Cégalapítás

A Seychelles-i International Business Company „IBC” meglapítható öt munkanap alatt. Figyelembe kell venni ugyan a távolság miatti postaidot. Nagyon sokféle kész név áll rendelkezésre a cégalapításhoz. A cég választott neve bármilyen nyelvu lehet, de ha nem angol vagy francia, akkor a hivatalok kérik a szakfordítást. Az alapító okiratokat a regisztráló hivatal megorzi. Az okiratok nyelve szintén angol vagy francia lehet. A cégalapításhoz szükség van egy Seychelles szigeteki székhelyre, ezt irodánk igény szerint szolgáltatja. Igény esetén az alapító- és bejegyzési okiratok hitelesíttetését is elvégezzük. A cégbejegyzési eljárás minden lépésében képviseljük Megrendeloinket.

Vállalati szerkezet

A Seychelles szigeteki cégalapítás rugalmas a tagokkal, igazgatókkal és az alaptokével kapcsolatban.

 • Nincs meghatározott minimum vayg maximum alaptoke.
 • Névérték nélküli részvény is kibocsájtható.
 • A bemutatóra szóló részvények már nem engedélyezettek, csak regisztrált tulajdonosok lehetnek. Természetesen az úgynevezett névleges szolgáltatások igénybe vehetoek.
 • Az IBC-nek csak egy igazgatója lehet. Természetesen korlátlan számú meghatalmazottal.
 • Az IBC tulajdonosai és igazgatói lehetnek bármilyen ország bármilyen nemzetiségu állampolgárai.
 • Egy részvényest és egy igazgató engedélyezett, de ugyanaz a személy lehet részvényes és igazgató egy személyben.
 • Az igazgatónak nem kell kötelezoen részvényesnek lennie.
 • Az igazgatók vagy természetes személyek vagy vállalati entitások lehetnek.

Nyilvánosság

Csak egy részvényes és egy igazgató jelölheto egy Seychelles International Business Company (IBC) alapításakor. A neveik megjelennek a nyilvános cégnyilvántartásban, ezért szükség esetén javasoljuk a névleges szolgáltatások igénybevételét, hogy fenntartjuk a tulajdonosok anonimitását.

Adók

A cégalapításnál nincs minimális vagy maximális alaptoke. A részvények bármilyen névértéken kibocsáthatóak. Az alapítási illeték 5.000 USD alaptokéig 100 USD, 50.000 USD alaptokéig 300 USD, efelett 1.000 USD. Az évente fizetendo fenntartási díjak is ennek arányában tartalmaznak állami illetéket.
A cégalapításnál általában az 5.000 USD alaptokét javasoljuk és használjuk. Az ehhez tartozó díjak amíg a társaság muködik, nem változnak. Még abban az esetben is garantálják ha esetleg a cég muködése alatt a helyi jogszabályok változnának.

Részvények

A részvényeket sokféle alakban és besorolásban engedélyezett kiállítani. Lehet névértékkel bíró vagy névérték nélküli, szavazatra jogosító vagy nem jogosító, elsobbségi vagy törzsrészvény, szükség szerint névleges.

A részvények kibocsáthatóak pénzért vagy apportért.

A részvények kibocsáthatóak bármilyen pénznemben. A névértéket bankszámlán elhelyezni nem kötelezo.

Tulajdonosok, igazgatok és megbízottak.

Minimális követelmény egy részvényes és egy igazgató, amely akár ugyanaz a személy is lehet.

Engedélyezett a névleges szolgáltatások igénybevétele.

Az igazgatón kívül jogszabályi igény más tisztviselore nincs, de kinevezheto. Amennyiben vannak kinevezett tisztségviselok, ok lehetnek tulajdonosok is.

A részvényesek és az igazgatók bármilyen ország bármilyen állampolgárai lehetnek.

A részvényesek és az igazgatók természetes személyek vagy vállalati entitások lehetnek.

Közgyulések

Az alapításkor nem kötelezo a részvényeseknek alakuló közgyulést tartani. Amennyiben a közgyulést mégis megtartják, az lehet bármelyik országban vagy telefonon vagy más elektronikus kommunikációs eszközön.

Igazgatók közgyulése nem szükséges.

Ha a részvényesek és az igazgatók közgyulést tartanak, minden érdekelt képviseltetheti magát meghatalmazottal, aki szavazhat, javasolhat és aláírhat.

Adók és díjak

Az IBC-k fel vannak mentve minden jövedelmet terhelo adó alól azokra a bevételkere, amelyek nem Seychelles szigeteken képzodnek.

Évenként fenntartási díjat kell fizetni (székhelydíj, állami díjak, konstans adó) és amennyiben igényelték, a névleges szolgáltatások díjait.

A részvénykönyv és a könyvelés

Nincs kötelezo eloírás a számlák nyilvántartására vagy a könyvelésre és mérlegkészítésre.

Nincs könyvvizsgálati kötelezettség.

Ha a vállalat közgyulést tart, minden határozatból és jegyzokönyvbol egy példányt meg kell orizni.

Abban az esetben, ha a közgyulést nem a székhelyen tartják, az elkészült jegyzokönyvet a székhelyre el kell juttatni megorzésre.

A regiszter és a cégjegyzék

Minden esetben legalább egy igazgatónak szerepelnie kell a cégjegyzékben.

Minden esetben legalább egy részvényesnek szerepelnie kell a cégjegyzékben. A cég nyilvántartása, regisztere és jegyzokönyvei bármilyen elektronikus formában is lehetnek, de azok idotállóságáért és olvashatóságáért a cég felel.

Az igazgatók regisztere bárhol tartható, de a céget tájékoztatni kell a tárolás helyérol.

Pénznem

Az IBC-k bármelyik országban és bármilyen pénznemben végezhetik üzleti tevékenységüket.

A részvények és a toke bármelyik ország pénznemében meghatározható.

IBC kötelezettségek & mentességek

Egy International Business Company incorporated a Seychelles szigeteken NEM:

- Köthet üzletet helyi lakosokkal.

- Szerzhet vagyont a szigeteken.

- Vezethet bankszámlát és nem köthet biztosítást.

- Nyithat IBC menedzsment szolgáltató társaságot vagy székhelyszolgálatot.

Seychelles-i IBC megteheti:

- Szakértoi tevékenységet végezhet, helyi könyvelokkel, ügyvédekkel, befektetési tanácsadókkal kapcsolatot építhet ki.

- Tarthat közgyuléseket a szigeteken.

- Befektethet vagy tulajdont szerezhet másik IBC-ben.

- Saját kormányzati vagy bankközponti biztosítást szerezhet;

- Saját – a szigeteken bejegyzett – gépjármuvel rendelkezhet.

- Lehet Seychelles szigeteki tulajdonosa.

Egy IBC nevének egy olyan szóval kell véget érnie amelyik korlátolt felelosséget jelez. Példák: Ltd., Limited, Corp, Corporation, S.A., Societe Anonyme.

A cég nevében nem szerepelhetnek az alábbi kifejezések: "Seychelles", "Republic", "Government", "Govt", "national", Bank, Assurance, Building Society, Chamber of Commerce, Foundation, Trust. Nem jelezhet a név valamely kormánnyal való kapcsolatra, nem használhat Seychelles szigetekre utaló rövidítéseket.

Az IBC-nek kell lennie egy Seychelles szigeteki székhelyének. Ezt a szolgáltatást irodánk nyújtja Önnek.

vissza


Főoldal | Mi az az offshore cég? | Vagyonosodási vizsgálat | Adóparadicsomaink | Gyakorlati példák | Árak, költségek | Időpont kérés | Ingatlanbefektetések | GY.I.K.

Ébresztő | Legális-e az offshore cég? | Mire jó egy offshore cég? | Mi az adóoptimalizálás? | Extra ajánlatok | Bankszámlanyitás | Kész cégeink | Akciónk | Kapcsolat

Copyright © 2008 P. G. T. Inc. Minden jog fenntartva.


Adóparadicsomaink:
Anglia, United Kingdom UK | Belize | BVI, Brit Virgin Island | Ciprus (EU adószámmal) | Delaware (USA) | Dominica | Florida (USA) | Gibraltar | New York (USA) | Nevada (USA) | Nevis | Oregon (USA) | Panama | Seychelles | SVG Saint Vincent Grenadines | Washington (USA) | Wyoming (USA)

Ezt a lapot a következő kulcsszavakkal találhatja meg a Google segítségével: Seychelles offshore, off shore Seychelles, off-shore cégalapítás,Seychelles offshore cégek IBC, off shore Seychelles, off-shore cégalapítás Seychelles szigeteken, adóparadicsom, adómentes cég alapítása, adóparadicsomok, offshore cégalapítás, managed forex account, offshore cégalapításMagyar Honlap LinkekWYW Globál DirectoryHun-Web LinkekGoogle Google Kisvállalkozás. lap. hu